The Price list

כאן תוכלו לראות ולעיין ב"תפריט" המחירים שנועדו להיות אחד מהצעדים להגשמת החלום הצילומי שלכם.

צילום הריון
צילום משפחה
צילום ילדים
 

סטודיו ללא עריכה ................................... 500₪-800₪
סטודיו כולל עריכה .................................. 800₪-1500₪
צילומי חוץ ללא עריכה ........................... 500₪-1000₪
צילומי חוץ כולל עריכה .......................... 800₪-1600₪
ניו בורן (עד גיל חודש) ........................... 900₪-1200₪
כל שעת צילום נוספת ............................. 150₪

מחיר הצילום הוא ל5 שעות עבודה 

סטודיו ללא עריכה .................................. 500₪-1200₪
סטודיו כולל עריכה ................................. 800₪-1500₪
צילומי חוץ ללא עריכה .......................... 500₪-1500₪
צילומי חוץ כולל עריכה ......................... 800₪-1600₪

כל שעת צילום נוספת ............................ 150₪

מחיר הצילום הוא ל5 שעות עבודה 

סטודיו ללא עריכה .................................. 500₪-1000₪
סטודיו כולל עריכה ................................. 1000₪-1500₪
צילומי חוץ ללא עריכה .......................... 600₪-1400₪
צילומי חוץ כולל עריכה ......................... 800₪-1800₪
צילום תינוקות ללא עריכה ................... 1000₪-1200₪
צילום תינוקות כולל עריכה .................. 1400₪-2200₪

כל שעת צילום נוספת ............................ 150₪

מחיר הצילום הוא ל5 שעות עבודה 

צילום תדמית

אישי, אתרי הכרויות ודפי פייסבוק ............ 800₪-1400₪

מיתוג לעסקים במשרד החברה .................... 1000₪-2000₪ 

כל שעת צילום נוספת ................................. 200₪

כל שעת עריכה ............................................ 175₪

מחיר הצילום הוא ל5 שעות עבודה 

צילום בר/בת מצווה

סטודיו ללא עריכה .................................. 600₪-700₪
סטודיו כולל עריכה
................................. 800₪-1400₪
צילומי חוץ ללא עריכה
.......................... 700₪-1200₪
צילומי חוץ כולל עריכה
......................... 1000₪-1600₪

כל שעת צילום נוספת ............................ 150₪

מחיר הצילום הוא ל5 שעות עבודה 

צילום אומנותי

סטודיו ללא עריכה .................................. 500₪-1500₪
סטודיו כולל עריכה ................................. 800₪-1800₪
צילומי חוץ ללא עריכה .......................... 500₪-1400₪
צילומי חוץ כולל עריכה ......................... 800₪-2000₪
צילומי עירום .......................................... 800₪-1600₪

כל שעת צילום נוספת ............................. 150₪

מחיר הצילום הוא ל5 שעות עבודה 

צילום אירוע

 צילום אירוע ל *שעת עבודה ........................ 200

 

*מחיר זה מתומכר ללא שעות עריכה.

 

*מינימום 3 שעות עבודה

 

*צילום באיזור המרוחק מאיזור מודיעין והסביבה יתומחר בהכללת מחיר דלק פר המרחק