ANIMAN concept

אז מפה לשם.. הנה זה קרה אחד הפרוייקטים שישבתי וחשבתי עליהם לא מעט זמן יצא לביצוע בשטח. "ANIMAN" איך אפשר לתאר את החיבור בנינו לבין בעלי החיים. הרי כמונו כמוהם, אנחנו נושמים את אותו אוויר, עומדים על אותה אדמה ועדיין לא מבינים שהם לא חלק מאיתנו.. אנחנו חלק מהם.. יצורים חיים.

כל הסיפור היה לנסות ולחבר לווא דווקא את החיות המתורבתות שאנו מכירים ורואים מידי יום אלא להכנס לעולם קצת יותר פראי.

כל הסיפור קיבל את ה"בוסט" ברגע שהייתי צריך להגיש עבודת גמר בקורס צילום שאותו עברתי לא מזמן.

מתחילים מרעיון כללי, חיפוש רפרנס, הקונספט עולה, בונים רעיון לתאורה המעשית בסטודיו, מתחילים ליצור קשר עם מאפר/ת, סטייליסט/ית, ומודלים שיוכלו להיות מותאמים לקונספט הזה.

הנה זה קרה..

שרון, גלעד, הגר ושרון ניגשו למלאכה של לתת לי את האפשרות לחבר אליהם מאפרת כדי שאוכל להשיג את ה"וויב" הנכון והמתכון הנכון לצילומים.

להתחיל לסחוב ציוד לסטודיו החדש. קצת עיכובים. קצת פקקים. והרבה טלפונים שבסופו של דברים היו מאוד משתלמים.

15:00 עד 00:00 עם זמן עבודה ממושך, איפור שלא נופל מהדבר האמיתי והרבה סובלנות שהיו חלק ממתכון להצלחה.

רעבים? לא נורא יש סושי.

בסופו של יום הגיעו כמה פריימים פנטסטיים לשלב העיבוד והפיתוח.

וכאן מסתיים לו פוסט ראשון מסוגו על איך התבצעו להם כמה שעות צילומיות כדי להציג רעיון שחייב היה לצאת מהראש אל אור הזרקורים. עד כאן,

מצלמכם,

ליכטן.

#photo #Photography #studio #ANIMAN