The Blographer

July 31, 2016

שלום!
אז הנה אנחנו לוקחים פרוייקט חדש ומפרסמים אותו.
פטנט שכל כולו נוגע בכוחן של הנשים בימי הביניים.

כותנת פסים? לבוש ארוך? תסרוקת שאוספת את השיער?
כל אלה אלמנטים שנותנים את ההשראה לאמנית נועם פרקל.
תכירו זו נועם:

חוץ מזה שהיא חברה טובה! היא גם רואה את הסביבה דרך עיצובים...

January 17, 2016

 

אז מפה לשם..
הנה זה קרה אחד הפרוייקטים שישבתי וחשבתי עליהם לא מעט זמן יצא לביצוע בשטח.
"ANIMAN" איך אפשר לתאר את החיבור בנינו לבין בעלי החיים. הרי כמונו כמוהם, אנחנו נושמים את אותו אוויר, עומדים על אותה אדמה ועדיין לא מבינים שהם לא חלק מאיתנו.. אנחנו חלק מהם.. יצורים ח...

Please reload

© 2020 by Lichten.

Email: amir@lichtenstudio.com       Tel: +972-52-5475400